وستا تجهیز پارت
وستا تجهیز پارتGood Quality Laboratory Service Man Good Quality Medicineشرکت وستا تجهیز پارت به نمایندگی از کمپانی اورنس آمریکا آمادگی خود را جهت فروش و خدمات پس از فروش کلیه محصولات این کمپانی در سراسر ایران اعلام می­دارد.AWARENESS TECHNOLOGY INCVESTA Laboratory Equipment

Fa Step

Fast Step to DEPENDABLE DIAGNOSTICS

Poly MED

ACCURATEDrug of Abuse – fertility – Tumor Markers – infectious Disease- Cardiac Markers

ISO13485- FDA- CE- TUV- GMPنمایندگی رسمی کمپانی اورنس آمریکا در ایران

AWARENESS TECHNOLOGY INC

ChemWell 2910

ChemWell FUSION

ChemWell T

LUMATE

CHROMATE

Stat Fax 3300

Stat Fax 4700

Stat Fax 4500

Stat Fax 2600

Stat Fax 4200IOnyte معرف تست سریع گنادو تروپین های مزمن انسانی واردات از کشور Unknown

معرف تست سریع گنادو تروپین های مزمن انسانی واردات از کشور United States

معرف تست سریع هورمون لوتئینه واردات از کشور United States

معرف تست سریع مسمومیت باداروی ضد افسردگی سه حلقه ای واردات از کشور United States

معرف تست سریع مسمومیت باداروی ضد افسردگی واردات از کشور United States

معرف تست سریع مسمومیت باداروی فنسیکلیدین واردات از کشور United States

معرف تست سریع مسمومیت با داروی مورفین/ مخدر واردات از کشور United States

معرف تست سریع مسمومیت با داروی متادون/ مخدر واردات از کشور United States

کیت تشخیصی مورفین واردات از کشور United States

کیت تشخیصی متادون واردات از کشور United States

ترمو سایکلر PCR واردات از شرکت Applied Biosystems کشور Unknown

آنالایزر الکترولیت واردات از کشور United States

اتوآنالایزر Random access واردات از کشور United States

فتومتر بیوشیمی واردات از کشور United States

میکرو پلیت لومینومتر واردات از کشور United States

الایزا واشر واردات از کشور United States

الایزا پروسسور تمام اتوماتیک واردات از کشور United States

استریپ ریدر واردات از کشور United States

میکروپلیت ریدر واردات از کشور United States

نام کمپانی    کد UMDNS    نام فارسي    نام انگليسي    گروه کالا

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19316    كيت تشخيص سريع بارداري (ادراري)    HCG Rapid Test Device(Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19316    كيت تشخيص سريع بارداري (ادراري)    HCG Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19316    كيت تشخيص سريع بارداري (سرم /ادرار)    HCG Rapid Test Strip (serume/Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19316    كيت تشخيص سريع بارداري (سرم /ادرار))    HCG Rapid Test Device(serume/Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19316    كيت تشخيص سريع تخمك گذاري (كاست)    LH Rapid Test Device(Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19316    كيت تشخيص سريع تخمك گذاري (نواري)    LH Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    FOB Device, Feces    FOB Device, Feces    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع آمفتامين    Amphetamin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع اكستازي    Ectasy Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع باربيتورات    Barbiturates Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع بنزوديازپين    Benzodiaspin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع بوپرنورفين    Buprenorphin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع پنل پنج تستي مواد مخدر    Multi – dipstick test 5 panel(MET500, MOR300,MTD300, THC50,TML100)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع پنل چهار تستي مواد مخدر    AMP500, MET500,MTD300 MOR300)Multi – dipstick test 3    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع پنل ده تستي مواد مخدر    Multi – dipstick test 10 panel (TCA1000,BZO300,BUP10,TML100,MOR300.MTD300,THC50,MET500.AMP500.COC300)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع پنل سه تستي مواد مخدر    (AMP500, MET500, MOR300)Multi – dipstick test 3    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع ترامادول    Tramadol Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع تري سيكليك آنتي دپرسانت    Tri Cyclic acid Anti depercant Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع حشيش    Marijuana Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع فن سيكليدين    Phencyclidin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع كوكائين    Cocaien Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع متادون    Methadone Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع متامفتامين    Methamphetamin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd    19317    كيت تشخيص سريع مرفين    Morphin Rapid Test Strip (Urine    بیوشیمی و سم‌شناسی

awareness Technology INC    15165    فوتومتر بيوشيمي مدل3300    Stat Fax 3300 - Chemistry Analyzer     بیوشیمی و سم‌شناسی

awareness Technology INC    16298    اتوآنالايزر بيوشيمي و دستگاه الايزاي اتومات    Chem Well 2910 auto. Chem. Analyzer with RCA Option    بیوشیمی و سم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    ميكرو پليت ريدر كميلومينسانس مدل 4400    LuMate 4300 Microplate Reader    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    chemwell2902    Chem Well 2902 with RCA ready    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    Chem Well T-4620 Auto Analyzer    Chem Well T-4620 Auto Analyzer    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    LuMate 4400 Microplate Reader    LuMate 4400 Microplate Reader    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    SelectaLyte ISE Analyzer - 3910    SelectaLyte ISE Analyzer - 3910    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    كمي لومينسانس به اضافه الايزا فول اتومات مدل 4800    Chem Well Fusion 4800    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    ميكرو پليت ريدر مدل 4300    ChroMate 4300 Microplate Reader    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    ميكرو استريپ لومينومتر مدل 4900    LumiStat 4900 Microstrip Reader    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    ميكرو پليت ريدر مدل 2100    Stat Fax 2100 - Micro plate Reader    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    16979    ميكرو پليت ريدر مدل 4200    Stat Fax 4200 - Micro plate Reader    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

awareness Technology INC    17489    ميكرو پليت واشر مدل 2600    Stat Fax 2600 - Micro plate Washer    عمومی آزمایشگاهی

awareness Technology INC    17489    ميكرو استريپ ريدر مدل 4700    Stat Fax 4700 - Micro strip Reader    عمومی آزمایشگاهی

awareness Technology INC    18258    الايزا بيوشيمي مدل 4500    Stat Fax 4500 - Chemistry Analyzer    عمومی آزمایشگاهی

awareness Technology INC    23431    انكوباتور شيكر مدل 2200    Stat Fax 2200 Incubator Shaker    عمومی آزمایشگاهی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® ENTHERPEX Amplification    CLART® ENTHERPEX Amplification    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® ENTHERPEX Extraction    CLART® ENTHERPEX Extraction    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® ENTHERPEX Visualization    CLART® ENTHERPEX Visualization    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® EntroBac Amplification    CLART® EntroBac Amplification    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® EntroBac Visualization    CLART® EntroBac Visualization    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® HPV2 Amplification    CLART® HPV2 Amplification    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® HPV2 Extraction    CLART® HPV2 Extraction    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® HPV2 Visualization    CLART® HPV2 Visualization    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® Pneumo Vir Amplification    CLART® Pneumo Vir Amplification    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® Pneumo Vir Extraction    CLART® Pneumo Vir Extraction    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    CLART® Pneumo Vir Visualization    CLART® Pneumo Vir Visualization    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    Pnemo CLART bacteria ® Amplification    Pnemo CLART bacteria ® Amplification    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    19236    Pnemo CLART bacteria ® Visualization    Pnemo CLART bacteria ® Visualization    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    20668    Autoclart    Autoclart    بیولوژی مولکولی

GENOMICA S.A.U.    20668    Clinical Array Reader    Clinical Array Reader    بیولوژی مولکولی

Polymed Therapeutics, Inc.    19316    كيت تشخيص سريع بارداري (ادراري)    HCG Rapid Test Device(Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19316    كيت تشخيص سريع بارداري (ادراري)    HCG Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19316    كيت تشخيص سريع بارداري (سرم /ادرار)    HCG Rapid Test Strip (serume/Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19316    كيت تشخيص سريع بارداري (سرم /ادرار))    HCG Rapid Test Device(serume/Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19316    كيت تشخيص سريع تخمك گذاري (كاست)    LH Rapid Test Device(Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسینام کمپانی

Polymed Therapeutics, Inc.    19316    كيت تشخيص سريع تخمك گذاري (نواري)    LH Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    FOB Device, Feces    FOB Device, Feces    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع آمفتامين    Amphetamin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع اكستازي    Ectasy Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع باربيتورات    Barbiturates Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع بنزوديازپين    Benzodiaspin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع بوپرنورفين    Buprenorphin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع پنل پنج تستي مواد مخدر    Multi – dipstick test 5 panel(MET500, MOR300,MTD300, THC50,TML100)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع پنل چهار تستي مواد مخدر    AMP500, MET500,MTD300 MOR300)Multi – dipstick test 3    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع پنل ده تستي مواد مخدر    Multi – dipstick test 10 panel (TCA1000,BZO300,BUP10,TML100,MOR300.MTD300,THC50,MET500.AMP500.COC300)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع پنل سه تستي مواد مخدر    (AMP500, MET500, MOR300)Multi – dipstick test 3    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع ترامادول    Tramadol Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع تري سيكليك آنتي دپرسانت    Tri Cyclic acid Anti depercant Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع حشيش    Marijuana Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع فن سيكليدين    Phencyclidin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع كوكائين    Cocaien Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع متادون    Methadone Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع متامفتامين    Methamphetamin Rapid Test Strip (Urine)    بیوشیمی و سم‌شناسی

Polymed Therapeutics, Inc.    19317    كيت تشخيص سريع مرفين    Morphin Rapid Test Strip (Urine    بیوشیمی و سم‌شناسی

Tellgen Corporation    17052    مايع مخصوص فلوسايتومتري    Sheath Fluid    پاتولوژی

Tellgen Corporation    17063    كنترل    Control 1    ایمونولوژی و سرم‌شناسی/ هماتولوژی

Tellgen Corporation    17063    كنترل    Control 2    ایمونولوژی و سرم‌شناسی/ هماتولوژی

Tellgen Corporation    17259    ازمايش تشخيص AFP به عنوان ماكر سرطان ريه سلول هاي كوچك(SCLC)    AFP    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    17293    كيت تشخيص ميزان CEA به عنوان ماركر سرطان هاي مختلف    CEA    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    17314    آزمايش تشخيص ميوگلوبين به عنوان ماكر آسيب قلبي و عضلاني    Myoglobin    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    18172    آزمايش تشخيص آنتي ژن اختصاصي پروستات (psa) توتال به عنوان ماركر بيماري هاي پروستات    tOTAL -PSA    عمومی

Tellgen Corporation    18172    آزمايش تشخيص آنتي ژن اختصاصي پروستات (psa)آزاد به عنوان ماكر بيماري هاي پروستات    Free-PSA    عمومی

Tellgen Corporation    19093    آزمون تشخيص CK , MB (ماكر قلبي) جهت تشخيص سكته قلبي    CK-MB    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19094    آزمايش تروپونين قلبي به عنوان ماركر سكته قلبي    cTnI    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19102    آزمايش تشخيص آنتي ژن كربوهيدرات 15-3 به عنوان ماكر سرطان پستان    CA153    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19103    آزمايشگاه تشخيص آنتي ژن كربوهيدارتي 19-9 به عنوان ماكر سرطان پانكراس    CA19-9    ایمونولوژی و سرم‌شناسی/ هماتولوژی

Tellgen Corporation    19104    آزمايش تشخيص آنتي ژن كربوهيدارت 125 به عنوان ماكر سرطان    CA125    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19117    آزمايش تعيين 14 تيپ پرخطر، 3 تيپ احتمالا پرخطر و 10 تيپ كم خطر (به تفكيك)    Tellgenplex HPV27 Genotyping Assay    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19117    آزمايش تعيين تيپ هاي 16 و 18 و 58 و52 و 32 و 9 تيپ پرخطر hpv (RT-PCR)    HPV 5+9    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19117    آزمايش تعيين تيپ هاي 8 و 16 و 12 پرخطر hpv (RT-PCR)    HPV 2+12    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19138    كيت RT-PCR تشخيصي 6 جهش در كروموزوم Y    Y6    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19236    كيت استخراج نوكلئيك اسيد    Nucleic Acid Extraction Kit    بیولوژی مولکولی

Tellgen Corporation    19249    آزمايش تشخيص ميزان HE4به عنوان ماركر سرطان تخمدان    HE4    میکروبیولوژی

Tellgen Corporation    19298    پنل تشخيص CK-MB/Myoglobin/cTnI    CK-MB/Myoglobin/cTnI    ایمونولوژی و سرم‌شناسی/ هماتولوژی

Tellgen Corporation    19316    آزمايش تشخيص B-HCG آزاد در سرم    Free-B-HCG    بیوشیمی و سم‌شناسی

Tellgen Corporation    19749    كيت PCR تشخيص متيلاسيون DNA در ژن هاي SHPX و RASSF1A    SHOX2 and RASSF1A DNA Methylation PCR kit    هماتولوژی

Tellgen Corporation    19749    كيت PCR جهش BRAF مرتبط به سرطان كولوركتال    BRAF Mutation kit    هماتولوژی

Tellgen Corporation    19749    كيت PCR جهش EGFR مرتبط به سرطان non-small cell lung Cancer    EGFR Mutation PCR Kit    هماتولوژی

Tellgen Corporation    19749    كيت PCR جهش KRAS مرتبط به سرطان كولوركتال    KRAS Mutation PCR Kit    هماتولوژی

Tellgen Corporation    19768    محلول نگهداري سلول    Nucleic Acid Extraction kit    هماتولوژی

Tellgen Corporation    19829    كيت تشخيص ميزان NSE به عنوان ماكر سرطان ريه سلول كوچك    NSE    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19839    ازمايش تشخيص قطعات پپتوكراتين 19 در سرم براي بيماران سرطاني ريه    CYFRA21-1    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19842    آزمايش تشخيص ميزان كربوهيدارت آنتي ژن 50 به عنوان ماكر سرطان    CA50    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19843    آزمايش تشخيص ميزان آنتي ژن كربوهيدارت 72-4 به عنوان ماركر سرطان مختلف    CA72-4    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19843    آزمايش تشخيص ميزان(آنتي ژن كارسينوهاي سلول مخاطي) به عنوان ماركر سرطان مختلف    SCCA    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19845    آزمايش تشخيص آنتي ژن كربوهيدارت 24-2 به عنوان ماكر سرطان معده و روده    CA24-2    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    19932    ازمايش تشخيص پپسينوژن I , پپسينوژن II    PGI/PGI    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    20692    آزمايش تشخيص BNP به عنوان ماكر ايست قلبي    BNP    ایمونولوژی و سرم‌شناسی

Tellgen Corporation    20812    Immunological Detection System    Immunological Detection System    بیولوژی مولکولی

Tellgen Corporation    20812    Tellgen Real Time PCR machine    Tellgen Real Time PCR machine    بیولوژی مولکولی

Tellgen Corporation    20812    Tesmi F3999 Automatic Sampling Hander    Tesmi F3999 Automatic Sampling Hander    بیولوژی مولکولی

Tellgen Corporation    20812    TESMI F4000 Super Highly Throughput    TESMI F4000 Super Highly Throughput    بیولوژی مولکولی

Tellgen Corporation    21120    برسي دهانه رحم جهت نمونه گيري    Endocervical Brush    پاتولوژی

Tellgen Corporation    21820    آزمايش تشخيص پپتيد ProGRP به عنوان ماركر سرطان ريه سلول هاي كوچك    ProGRP    میکروبیولوژی